Tomasz Basa Stowarzyszenie Racja

Barbarzyńscy mieszkańcy terenów dzisiejszej Polski. Tacyt i jego historię na spotkaniu Racji

17 stycznia 2024 roku nasz członek Tomasz Basa przeprowadził na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS spotkanie z książką Tacyta. Tacy jako starożytny „bloger” dostarczał bardzo wielu informacji sobie współczesny, a także późniejszym. Jednak jak to bloger wiele jego tez mijało się z prawdą. Aby dowiedzieć się, jakie informacje są prawdziwe, a które wytworem bogatej wyobraźni musimy zwrócić się do historii oraz archeologii.

Dlatego historyk Tomasz Basa na podstawie słów Tacyta przybliżył nam kulturę barbarzyńską występującą w tamtym okresie. Był on rzymskim historykiem i senatorem, uznawanym za jednego z najważniejszych pisarzy historycznych epoki rzymskiej. Żył i tworzył w I wieku n.e. Tacytowi w swoich pracach trudno było  ustrzec się od wpływu rzymskiego punktu widzenia. Jego obserwacje bazowały na porównaniach do rzymskiej kultury, co czasami prowadziło do subiektywnych ocen i oceniania zwyczajów barbarzyńskich jako mniej rozwiniętych.

Tomasz, korzystając z dorobku historii oraz archeologii wyjaśnia nam, jak rzeczywiście mogła najprawdopodobniej wyglądać kultura, religia i struktura społeczne szeroko rozumianych plemion barbarzyńskich. Szczególną uwagę skupił na ziemiach dzisiejszej Polski i ludach, które w tamtym okresie ją zamieszkiwały. Goście mieli okazje dotknąć i używać rekonstrukcji artefaktów wykorzystywanych przez ludy z tamtego okresu. Od narzędzi codziennego użytku, przez strój, aż po broń.

W przyszłości Tomasz przeprowadzi jeszcze nie jedno spotkanie na temat kultury antycznej. Jako rekonstruktor posiada dostęp do wiernie odwzorowanych narzędzi i przedmiotów. Już teraz zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na historyczne prelekcje i pokazy.

[su_custom_gallery source=”media: 2591,2592,2593,2594,2595,2596,2597″ link=”image” target=”blank” width=”120″ height=”100″ title=”never”]