Mniejszość niemiecka nie ma zagwarantowanego miejsca w sejmie — prawa wyborcze i historia wyborów mniejszości w Polsce
Dawid Błaszkiewicz


Mniejszość niemiecka nie ma zagwarantowanego miejsca w sejmie — prawa wyborcze i historia wyborów mniejszości w Polsce

Już po wyborach i podziale mandatów między poszczególne partie. Tym razem jednak ani jeden mandat nie trafił do reprezentanta mniejszości niemieckiej. Często …2023-10-16

Historia, Politologia, Prawo, Publikacje

No Comments