Mniejszość niemiecka nie ma zagwarantowanego miejsca w sejmie — prawa wyborcze i historia wyborów mniejszości w Polsce
Dawid Błaszkiewicz


Mniejszość niemiecka nie ma zagwarantowanego miejsca w sejmie — prawa wyborcze i historia wyborów mniejszości w Polsce

Już po wyborach i podziale mandatów między poszczególne partie. Tym razem jednak ani jeden mandat nie trafił do reprezentanta mniejszości niemieckiej. Często …2023-10-16

Historia, Politologia, Prawo, Publikacje

No Comments

Dirigisme

Dirigisme – francuska droga kapitalizmu
Sergiusz Popowski


Dirigisme – francuska droga kapitalizmu

Francja jest drugą największą gospodarką unii europejskiej. I nie stała się nią bez powodu. Bardzo wiele zawdzięcza dirigisme, który stał się pewnym …2023-10-06

Ekonomia, Historia, Publikacje

No Comments

niemiecka szkoła historyczna

Niemiecka Szkoła Historyczna – rozwój koncepcji ekonomii narodowej
Sergiusz Popowski


Niemiecka Szkoła Historyczna – rozwój koncepcji ekonomii narodowej

Ciekawą kartą rozwoju teorii ekonomii jest Niemiecka Szkoła Historyczna, która nie tylko wniosła bardzo wiele do postępu w ekonomii, zwłaszcza ekonomii rozwojowej, …2023-09-22

Ekonomia, Historia, Publikacje

No Comments

Romantyzm w Niemczech

Niemiecki romantyzm a sprawa polska. Początek niemieckiego nacjonalizmu
Sergiusz Popowski


Niemiecki romantyzm a sprawa polska. Początek niemieckiego nacjonalizmu

Romantyzm w Niemczech miał bardzo istotną rolę dla rozwoju nacjonalizmu. Mało znanym w Polsce, a jednocześnie istotnym zagadnieniem w historii tworzenia się …2023-09-06

Historia, Publikacje

No Comments

Operacja Polska NKWD

Operacja Polska NKWD – zapomniane ludobójstwo Polaków w ZSRR
Olgierd Dobrowolski


Operacja Polska NKWD – zapomniane ludobójstwo Polaków w ZSRR

Operacja Polska NKWD była ludobójstwem wymierzonym w Polaków pozostałych w granicach ZSRR, aby usunąć jakiekolwiek objawy polskości z ziem odebranych. Operacja do …2023-09-06

Historia, Publikacje

No Comments