Czas zwiększyć bezpieczeństwo w okolicach Łowicza

Sprawy społeczności lokalnych są dla naszych członków bardzo ważne. Idealnym przykładem takiej postawy jest Jan Anyszewski i Michał Myszewski. Wieloletni działacze na rzecz swojej małej ojczyzny, a także członkowie Stowarzyszenia Racja.

Tym razem sprawa jest naprawdę poważna, ponieważ do tej pory już kilka osób straciło życie. Niedaleko Łowicza w miejscowości Guźnia znajduje się zbiornik wodny. Często odwiedzany przez młodzież, niestety już dziesięć osób straciło tam życie. Dlatego Jan i Michał postanowili wesprzeć inicjatywę ucywilizowania tamtego miejsca. Głównym postulatem jest zapewnienie bezpieczeństwa nad kąpieliskiem. Do zgonów miało dochodzić głównie z powodu nierówności terenu oraz braku ratownika.

Petycja z prośbą o interwencje jest kierowana do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Wójta Gminy Łowicz. Każda zmiana przyczyniająca się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia jest godna wsparcia. Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości do wsparcia petycji.