Nowe Okręgi i nowi Prezesi – zmiany organizacyjne w Racji

W ostatnią niedzielę podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia został przyjęty nowy Statut. Dzięki nowym zapisom Stowarzyszenie Racja może w końcu powołać swoje odziały terenowe, które ułatwią działanie członkom w całej Polsce oraz zwiększą liczbę wydarzeń i inicjatyw. Stało się tak tego samego dnia przez dwie uchwały Zarządu Krajowego powołujące trzy nowe Okręgi oraz ich Tymczasowych Prezesów.

Zarząd uchwalił trzy następujące Okręgi:

  1. Okręgu Północnego z siedzibą w Gdańsku obejmującego swoim obszarem województwa: Zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie.
  2. Okręgu Centralnego z siedzibą w Łowiczu/Łodzi obejmującego swoim obszarem województwa: Łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie z wykluczeniem Warszawy oraz jej okolic.
  3. Okręgu Warszawskiego obejmującego swoim obszarem Warszawę i miejscowości okoliczne.

Zobacz także: Wybory 2023. Bezpieczeństwo w programie KO

Warto zaznaczyć, że Zarząd ma możliwość dowolnego kształtowania obszaru Okręgów, nawet dołączać do niego miejscowości leżące w innym województwie.

Aby rozwinąć struktury na wyznaczonym obszarze powstało stanowisko Tymczasowego Prezesa Okręgu powoływanego przez Zarząd Krajowy. Do jego najważniejszych zadań należą:

  • zebranie co najmniej 7 członków Stowarzyszenia na wyznaczonym obszarze;
  • zarządzanie pracami członków Stowarzyszenia na wyznaczonym obszarze, aż do pierwszych wyborów Zarządu Okręgu;
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na wyznaczonym obszarze;

Tymczasowy Prezes Okręgu traci swoją funkcję automatycznie po pierwszych przeprowadzonych wyborach w Okręgu. Odbywają się one do 6 miesięcy po zebraniu łącznie 8 członków Stowarzyszenia w okręgu. Wtedy Zgromadzenie Walne Okręgu wybiera w głosowaniu swój zarząd złożony z Prezesa, Sekretarza i Skarbnika na dwuletnią kadencję.

Zobacz także: Czas zwiększyć bezpieczeństwo w okolicach Łowicza

Nowo wybranymi Tymczasowymi Prezesami Okręgu są:

  • Krzysztof Karwowski (Okręg Północny) – sekretarz Stowarzyszenia Racja, student administracji na Uniwersytecie WSB w Gdańsku, działacz Stowarzyszenia Umarłych Statutów, Honorowy Dawca Krwi.
  • Jan Anyszewski (Okręg Centralny) – tegoroczny maturzysta, przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego. Działacz społeczny i polityczny. Prywatnie interesuje się geopolityką z naciskiem na Chiny.
  • Grzegorz Basiński (Okręg Warszawski) – student prawa na Uniwersytecie Warszawskim, członek Zarządu Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Legislator, Wiceprezes ds. procesu karnego Koła Naukowego Prawa Procesowego. Aktywny uczestnik życia uniwersyteckiego. Działacz społeczny i lokalny.

Wszystkim wybranym bardzo gorąco gratulujemy i nie możemy doczekać się inicjatyw przez nich stworzonych. A jeżeli ty chcesz dołączyć do Stowarzyszenia, zapraszamy tutaj.

[su_custom_gallery source=”media: 2023,2024,2025″ link=”image” target=”blank” width=”120″ height=”100″ title=”never”]

 

Niemiecka Szkoła Historyczna – rozwój koncepcji ekonomii narodowej