Jak sprawdziło się euro na Słowacji? Wywiad z Prezesem Stowarzyszenia Racja

Nasz Prezes, Dawid Błaszkiewicz został zaproszony jako gość wywiadu do Radia Wnet.  Pełnił rolę eksperta w rozmowie na temat skutków przyjęcia euro na Słowacji. Temat w naturalny sposób rozrósł się na ogólny aspekt korzyści i strat dotyczących przyjęcia wspólnej waluty przez państwa strefy euro oraz ewentualnego jej przyjęcia przez Polskę. W analizach i badaniach ekonomicznych trudno mówić o jednoznacznych korzyściach wzrostu gospodarczego po przyjęciu euro. Jednak zapraszamy do obejrzenia całości wywiadu poniżej: