Kwiecień 2024 w Stowarzyszeniu Racja!

Kwiecień okazał się być bardzo intensywnym okresem dla całego Stowarzyszenia. Szkolenia z pozyskiwania środków unijnych, dyskusja nad tezami ustrojowymi zawartymi w książce ,,Umówmy się na Polskę”, wizyta w Senacie RP czy wreszcie indywidualne aktywności naszych członków. Zapraszamy na podsumowanie kwietnia.

Środki unijne w praktyce

13 kwietnia w murach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego sekretarz Aleksandra Czajka przeprowadziła szkolenie z pozyskiwania środków unijnych.  Aleksandra Czajka posiada bogate doświadczenie w zakresie absorpcji unijnych funduszy, które zdobywała m.in podczas zagranicznych staży. Warsztaty polegały na przedstawieniu procedur składania wniosków. Następnie, członkowie Racji zostali zaznajomieni z etapami wypełniania wniosków w ramach takich unijnych programów jak: Erasmus+, Mobilność Młodzieży, Projekty Partnerskie, Partycypacji Młodzieży czy Europejski Korpus Solidarności. Prowadząca szkolenie przedstawiła także perspektywy dla studentów w zakresie korzystania z możliwości jakie daje Unia Europejska.

Umówmy się na Polskę

24 kwietnia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie odbyło się cyklicznie przez nas organizowane Spotkanie z Książką. Tym razem analizie poddana została praca zbiorowa pt. ,,Umówmy się na Polskę”. Paweł Igański przedstawił główne założenia ustrojowe zawarte w publikacji polskich politologów i historyków mi.n Antoniego Dudka. Następnie, odbyła się bardzo owocna dyskusja, w której wielokrotnie padały różne pomysły na ukształtowanie ustroju w Polsce. Dyskutowano również na temat poziomu polaryzacji politycznej oraz kultury politycznej w państwie.

Wizyta w ambasadzie Islandii

Dzięki staraniom Neli Więcław, chętni członkowie Stowarzyszenia mieli możliwość odwiedzenia ambasady Islandii. Dzięki tej inicjatywie doszło do spotkania z islandzkim ambasadorem w Polsce Hannesem Heimissonem. Podczas rozmowy poruszono kluczowe kwestie, takie jak współpraca polsko-islandzka, czy postrzeganie UE przez Islandię.

Warsztaty z legislacji w Senacie RP

26 kwietnia Oskar Kosenda zorganizował warsztaty z procesu tworzenia prawa, które odbyły się w izbie wyższej polskiego parlamentu. Taką szansę uzyskaliśmy, dzięki uprzejmości pana senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Parlamentarzysta zostawił nas pod opieką swojego współpracownika, który podzielił się swoją wysoką wiedzą w dziedzinie tworzenia prawa. Po szkoleniu, doszło do specjalnego spotkania członków naszej organizacji w Sieci Badawczej Łukasiewicz, gdzie pracownicy instytucji przekazali informacje o systemie działania oraz misji całej sieci.

Indywidualna aktywność członków Racji

Nasi członkowie angażowali się również indywoidualnie w różnego rodzaju przedsięwzięcia, w których osiągali liczne sukcesy. Całe podium listy rankingowej Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego zajęli Marcin Szemraj (I miejsce), Arkadiusz Plewik (II miejsce) i Olgierd Dobrowolski (III miejsce). Przedstawiciele zarządu Racji okazali się więc najlepszymi studentami w województwie lubelskim! Warto też docenić Grzegorza Basińskiego. Prezes okręgu warszawskiego został wybrany na prezesa Koła Naukowego Prawa Procesowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Z kolei, Oskar Kosenda wziął udział w XIX Zjeździe Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego ,,Rola sądów w demokratycznym państwie prawa”. Wygłosił tam referat ,,Aktywizm sędziowski – czym jest?”. Przybliżył w nim fenomen sądu aktywnego, streścił wady i zalety oraz przedstawił rozwiązanie godzące sąd aktywny z zasadą suwerenności ludu. Po raz kolejny w roli panelisty sprawdził się nasz prezes, Dawid Błaszkiewicz. Był on ekspertem w Capital Market Days. Wystąpienie prezesa dotyczyło edukacji, zarządzania budżetem oraz inwestycji.

Akcja rekrutacja

Kwiecień to intensywna kampania rekrutacyjna. Szukamy ludzi, którzy chcą postawić na samorozwój, wzrost własnych kompetencji, budowanie marki osobistej oraz dążą do poszerzania własnej rozpoznawalności w społeczeństwie i środowisku eksperckim. Nowi członkowie będą mogli pomóc w misji naszej organizacji, którą jest edukacja obywatelska, rozwój nauki czy poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce. Serdecznie zapraszamy do aplikowania! Szczegóły w tym miejscu