Obchody Polskiej Akcji NKWD w Sokołach

Obchody Polskiej Akcji NKWD w Sokołach 2023

W piątek 11 sierpnia w gminie Sokoły w województwie podlaskim odbyły się obchody 86. rocznicy „Operacji Polskiej NKWD”. Organizatorem uroczystości jest Fundacja Młode Kresy. Jako Stowarzyszenie Racja chcemy uczcić wszystkich pomordowanych Polaków, dlatego wzięliśmy udział w obchodach.

11 sierpnia 1937 r. władze ZSRS wydały podpisany przez Nikołaja Jeżowa rozkaz nr 00485, rozpoczynający akcję zaplanowanej na masową skalę, zorganizowanej i zinstytucjonalizowanej zbrodni na Polakach zamieszkujących Związek Sowiecki. Pod różnymi pretekstami ścigano i represjonowano naszych rodaków, w wyniku czego ponad 100 tys. z nich poniosło śmierć, a drugie tyle padło ofiarą wywózek na Syberię oraz do Kazachstanu. Nie możemy pozwolić, aby pamięć o ofiarach kiedykolwiek zaniknęła. Misją naszej organizacji jest m.in. troska o zachowanie pamięci o tych, którzy byli poddawani represjom ze względu na swoją przynależność do narodu polskiego.

Nasza delegacja na obchodach składała się z Prezesa – Dawida Błaszkiewicza, Wiceprezesa – Olgierda Dobrowolskiego, Sekretarza – Arkadiusza Plewika oraz Kamili Zdybel. Nasi przedstawiciele złożyli kwiaty pod pomnikiem ofiar tej okropnej zbrodni, która zniszczyła życie setkom tysięcy niewinnych ludzi. Nasz prezes w okolicznościowym przemówieniu zwrócił uwagę na fałszywą narrację historyczną, która od dekad zwalcza wszelkie przejawy polskości za Bugiem. Prowadzona była przez Związek Sowiecki, a obecnie przez jego kontynuatorów, niszczących polskie groby, zamykających polskie szkoły oraz utrudniających ludziom życie za to, że mają odwagę rozmawiać w ojczystym języku.

Misją naszego Stowarzyszenia jest pielęgnowanie wiedzy o naukach społecznych, jedną z jakich jest historia, więc to był zaszczyt, że mogliśmy wziąć udział w tych obchodach. Właśnie takich inicjatyw potrzebujemy. Musimy przypominać rodakom o tym ludobójstwie, o którym wielu nie usłyszało. Naszym zadaniem jest zatem aktywnie działać na rzecz edukowania obywateli w tym obszarze. Deklarujemy, że dalej będziemy kultywować pamięć o sowieckich zbrodniach.

Docelowa treść przemówienia:

Witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za możliwość zabrania głosu. Takie daty jak ta są bardzo ważne. Nie powinniśmy zapominać o naszej historii i dziedzictwie, która została za Bugiem, a także o tym jak różne siły z ogromną zaciekłością przez lata starały się ją wyplenić. Zresztą niecałe 100 kilometrów na wschód stąd ten proces wciąż trwa. Jednak mimo tej rzeczywistości nie powinniśmy zapominać, że to armia sowiecka była wyzwolicielem ziem polskich, to armia sowiecka przerwała niemieckie ludobójstwo i to dzięki ZSRR Polska mogła się odrodzić po 1945 roku.

A przynajmniej tak chciano nam wmówić. Najgorsze jest jednak to, że wciąż są ludzie, którzy w to wierzą. Mówi się, że obecne czasy są czasami postprawdy, prawda już nie istnieje, rozmyła się. To nie prawda. Te czasy zaistniały już dekady temu, a ZSRR było w tym prawdziwym mistrzem. Przecież II Wojna Światowa nie zaczęła się w 39 roku, a 41. Czegoś takiego jak Katyń nigdy nie było, a jak było to zrobili to Niemcy, a Polscy oficerowie uciekli do Mandżurii. Polacy przecież sami powołali swój rząd w Lublinie, Bierut wcale nie był sowieckim agentem, a referendum i późniejsze wybory nigdy nie były sfałszowane. Polacy kochali socjalizm mimo, że sam Stalin mówił, że pasuje on Polakom jak siodło dla krowy.

Obecnie jest podobnie. Rosjanie chcą tylko pomóc swoim biednym braciom uciskanym przez zły kijowski reżim. Włączając do tej pory ich ziemie, do Federacji Rosyjskiej. W Polsce było tak samo. Rosjanin miał być bratem. Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica. O Katyniu nie wolno było mówić. Mieliśmy pomagać gospodarce rosyjskiej oddając węgiel za darmo. Obiecanej części reparacji jednak nigdy nie otrzymaliśmy.

Chcę po prostu zwrócić wszystkich państwa uwagę na jedną rzecz. Nie ważne ile się będzie mówiło o przyjaźni i solidarności. Polityka i interes państwa zawsze pozostanie tym samym. Powinniśmy patrzeć na czyny i działania, aby nikt nie wmówił nam takiej postprawdy jak naszym dziadkom w PRLu. A wszyscy przecież widzimy, co obecnie robi Rosja. Powinniśmy pamiętać o tym, kto i w jaki sposób czynnie przyczynił się do wytępienia Polskości za Bugiem i aby nigdy się to więcej nie powtórzyło. Powinniśmy oddalać rosyjskie zagrożenie jak najbardziej od siebie na każde możliwe sposoby. Tylko wtedy Polska będzie mogła być naprawdę wolna, a horror, który doświadczyły nasze rodziny, nigdy więcej się nie powtórzy.

[su_custom_gallery source=”media: 1703,1704,1700,1699,1701,1705″ link=”image” target=”blank” width=”120″ height=”100″ title=”never”]