Stowarzyszenie Racja Marcin Szemraj

Osiągnięcia w Racji! Marcin Szemraj ze stypendium

Mamy zaszczyt poinformować, że nasz Skarbnik Marcin A. Szemraj zdobył stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 14 grudnia odbyło się wręczenie nagrody przez JM Rektora uniwersytetu. Aby zdobyć takie wyróżnienie, oprócz wykazania się bardzo dobrymi wynikami w nauce należało również m.in. wziąć udział w badaniach nad priorytetowym dla UMCS obszarem nauki, stanowiącym podstawę pracy naukowej, która w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia dorobku badawczego UMCS.

Jesteśmy bardzo dumni z naszego Skarbnika i mamy nadzieję, że sukcesy jego oraz innych członków naszego Stowarzyszenia będą mogli państwo oglądać na bieżąco 😉