Panel dyskusyjny w Łowiczu

Panel dyskusyjny w Łowiczu – jak zatrzymać implozję miasta?

Akcje społeczne oraz spotkania obywatelskie są bardzo istotne w procesie budowania świadomej wspólnoty. Swoją cegiełkę do tego procesu dołożył Jan Anyszewski, od niedawna członek Stowarzyszenia Racja, a od dawna lokalny działacz na rzecz swojego miasta.

Na panel dyskusyjny – “Jak zatrzymać implozję miasta”, zaproszeni zostali tacy decydenci jak Prezes Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Mariusz Siewiera, przewodniczący Rady miasta, Jacek Wiśniewski oraz starosta łowicki Marcin Kosiorek.

Na zaproszenie Jana do Łowicza udali się Dawid Błaszkiewicz, Olgierd Dobrowolski i Marcin Szemraj. Warto zaznaczyć, że panel dyskusyjny nasza organizacja objęła swoim patronatem. Była to okazja, aby przysłuchiwać się dyskusji na temat kluczowych problemów Łowicza, takich jak zazielenienie miasta, zagospodarowanie jednej z najważniejszych ulic czy też ratowanie spuścizny kulturowej.

Wśród zgromadzonych znaleźli się również lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy zainteresowani poprawą funkcjonowania ich miasta. W zgłoszonych postulatach znalazła się reaktywacja Społecznej Rady Gospodarczej i Rady Urbanistyczno-Architektonicznej, przywrócenie funkcji architekta miasta czy wprowadzenie uchwały krajobrazowej. Głos obywateli jest bardzo istotny w kształtowaniu przyszłości ich lokalnych społeczności. Jako Stowarzyszenie jesteśmy bardzo dumni z Jana Anyszewskiego i postaramy się zaimplikować jego wzorce w działaniu naszej organizacji.