Stowarzyszenie Racja

Spotkanie – Wieloaspektowość rosyjskiej polityki imperialnej na obszarze byłego bloku wschodniego 21.03.2024

Serdecznie zapraszamy Państwa na pierwsze wydarzenie z cyklu “Spotkania z Myślą Suwerenną” – panel ekspercki pt. “Wieloaspektowość rosyjskiej polityki imperialnej na obszarze byłego bloku wschodniego”! Wydarzenie odbędzie się we czwartek 21 marca o godz. 17:30 w siedzibie Instytutu Andersa w Lublinie przy ul. Głowackiego 16.
Sąsiadujące z Rosją kraje i narody od wieków bardzo dotkliwie doświadczały ekspansjonistycznej polityki swojego północnego sąsiada. Rozpętana w 2022 roku pełnoskalowa wojna, która wstrząsnęła Europą i światem, pobudziła nas wszystkich do kolejnych refleksji oraz przewartościowania faktycznego i potencjalnego zagrożenia, płynącego ze strony rewizjonistycznej polityki zagranicznej Kremla.
Nie chcąc pogodzić się z geopolitycznymi realiami upadku Związku Sowieckiego i utratą pozycji supermocarstwa, a także ogromnych połaci kontrolowanego terytorium, współczesna Federacja Rosyjska konsekwentnie dąży do odbudowy swojej strefy wpływów. Na tym polu wykorzystuje cały arsenał dostępnych narzędzi – od inwazji kulturowej poprzez presję ekonomiczną aż po użycie siły wojskowej.
Zrozumieć istotę wieloaspektowości i hybrydowości zagrożeń, które takie działania niosą zarówno dla państw poradzieckich, jak też byłych satelitów zza wschodniej strony żelaznej kurtyny, pomogą nam zaproszeni eksperci:
  • Profesor Mieczysław Ryba – historyk, nauczyciel akademicki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.
  • Doktor Łukasz Lewkowicz – politolog, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, starszy analityk w Instytucie Europy Środkowej, specjalista w zakresie Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności Inicjatywy Trójmorza oraz Grupy Wyszehradzkiej.
  • Mirosław Kapcewicz – politolog, historyk, absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji, założyciel i prezes Fundacji Młode Kresy; aktywny działacz mniejszości polskiej na Białorusi, reprezentant młodzieży kresowej w Polsce
Spotkanie przewiduje dwie części: panel ekspercki oraz następującą po nim otwartą dyskusję z udziałem publiczności.
Widzimy się we czwartek 21 marca o godz. 17:30 w siedzibie Instytutu Andersa w Lublinie przy ul. Głowackiego 16.
Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy 😉

Autor

  • Stowarzyszenie Racja

    Jesteśmy Stowarzyszeniem pełnym pasji. Zrzeszamy ludzie ze wszystkich środowisk ponieważ przyświeca nam merytoryczny cel technokratycznej Polski. Staramy się edukować społeczeństwo i za pomocą debaty dochodzić do najbardziej optymalnych rozwiązań dla Polski. Chcesz mieć przyszłość w swoich rękach? Dołącz do nas!