euro w Polsce

Wywiady z Prezesem o wprowadzeniu euro w Polsce – 09.01.2024 r.

W Polsce jak co roku rozpoczęła się dyskusja nad zasadnością przyjęcia euro w Polsce. Z tej okazji Prezes naszego Stowarzyszenia Dawid Błaszkiewicz postanowił napisać polemikę do tekstu redakcji Rzeczpospolitej. Okazała się na tyle trafna, że otrzymał zaproszenia na rozmowę od dwóch redakcji. TV republika oraz Radia Wnet.

Euro w Polsce wywołuje dużo emocji. Nasze społeczeństwo jest podzielone praktycznie po połowie względem przyjmowania i nieprzyjmowania euro. Bardziej eurosceptyczni od nas pod tym względem są Czesi oraz Bułgarzy. Obecny przykłady państw strefy euro pokazują, że trudno jest jednoznacznie mówić o korzyściach z przyjęcia euro w kontekście wzrostu gospodarczego. Najbardziej widocznymi przykładami są państwa Europy Południowej jak Włochy, Hiszpania i Grecja, jednak również Słowacja staje się jednym z przykładów negatywnych sutków wspólnej waluty.

Po szczegóły zapraszamy do tekstu naszego Prezesa: „Rzeczpospolita” publikuje artykuł o euro, który jest bzdurą. Przedstawiamy fakty. A także wywiadów, które znajdują się poniżej:

 

W wywiadzie dla Radia Wnet nasz Prezes podzielił się opinią, że obecnie jest stanowczo za wcześnie na wprowadzenie euro. Poza braku spełniania warunków konwergencji, czyli punktów, które Polska musi spełnić, aby móc wprowadzić wspólną walutę, nasza gospodarka musiałaby przejść wiele reform strukturalnych, aby zbliżyć się do gospodarek państw Europy Zachodniej. Trzeba jednak zaznaczyć, że dla wielu poza aspektami ekonomicznymi euro miałoby być gwarancją bezpieczeństwa, stabilności i dalszej integracji w Unii Europejskiej. O tym szerzej mówi nasz Prezes w rozmowie z Radiem Wnet, która znajduje się poniżej.

Dawid Błaszkiewicz: jest stanowczo za wcześnie na wprowadzenie euro w Polsce. Nasza gospodarka potrzebuje wielu reform

Wpływ euro na płace w Europie Środkowo-Wschodniej. Słowacja z zadyszką