Stowarzyszenie Racja

Metoda D'Hondta

Metoda D’Hondta, na czym polega?

Wybory parlamentarne odbędą się już 15 października. Tego dnia wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Wielu obywateli wciąż wydaje się nie do końca orientować, w jaki sposób przelicza się głosy na mandaty poselskie. Edukacja w zakresie systemu politycznego, jak i systemu wyborczego leży u podstaw działalności Stowarzyszenia Racja. Z tego artykułu dowiesz się na przykładzie, na czym polega metoda D’Hondta.

Posłowie będą wybierani w 41 okręgach wyborczych w systemie proporcjonalnym, gdzie do zdobycia jest od 7 do 20 mandatów. Najmniejszym okręgiem jest Częstochowa (okręg nr 28), gdzie do zdobycia jest 7 mandatów. Najwięcej w Warszawie (okręg nr 19, do którego liczą się również głosy Polonii), bo 20.

Kto bierze udział w podziale mandatów?

Tylko i wyłącznie te komitety, które w skali całego kraju przekroczyły klauzulę zaporową 5% w przypadku komitetów wyborczych i 8% w przypadku koalicyjnych komitetów. Wyjątkiem są mniejszości narodowe. W myśl art. 197 kodeksu wyborczego:

,,komitety utworzone przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych mogą złożyć oświadczenie do PKW, które zwolni je z konieczności uzyskania progu 5 proc”.

To właśnie dlatego mniejszość niemiecka posiada swojego przedstawiciela w Sejmie.

Metoda D’Hondta

Liczba mandatów, to nic innego jak liczba wybranych posłów w danym okręgu. Łączna liczba głosów oddanych na dany komitet wyborczy jest dzielona przez kolejne liczby naturalne, a suma największych ilorazów odpowiada liczbie zdobytych mandatów. 

Na pierwszy rzut oka opis może wydawać się skomplikowany. Teraz wyjaśnimy to na konkretnym przykładzie. W okręgu nr 28 – Częstochowa do zdobycia jest 7 mandatów. W poprzednich wyborach wyniki w tym okręgu ułożyły się następująco:

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 125 990 głosów
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI – 64 374 głosów
  • KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ – 44 354 głosów
  • KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE – 24 704 głosów
  • KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ – 17 278 głosów
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY – 7 817 głosów

Zobacz także: Wybory 2023. Bezpieczeństwo w programie PiS

Podzielimy teraz liczbę głosów uzyskanych przez każdy komitet przez kolejne liczby naturalne aż do liczby 7. Więc do tylu, ile jest mandatów do zdobycia. Suma największych ilorazów odpowiada sumie zdobytych mandatów. Pomijamy Komitet Wyborczy Bezpartyjnych Samorządowców, ponieważ nie przekroczył on progu 5% w skali kraju.

Kolorem zielonym zaznaczone są ilorazy, które wezmą udział w podziale mandatów.

/1 /2 /3 /4 /5 /6 /7
Prawo i Sprawiedliwość 125 990   62 995 41 996 31 497 25 198 20 998 17 998
Koalicja Obywatelska 64 374 32 187  21 458 16 093  12 874  10 729 9196
Sojusz Lewicy Demokratycznej 44 354 22 177 14 784 11 088 8 870 7 392 6 336
Polskie Stronnictwo Ludowe 24 704 12 352 8 234  6 176  4 940 4 117  3 529
Konfederacja Wolność i Niepodległość 17 278 8 639 5 759 4 319 3 455 2 879 2 468

Jak łatwo zauważyć. PiS zdobył tu 4 mandaty, KO 2, a SLD 1. Kandydaci z największą liczbą głosów z tych komitetów zostają wybrani na posłów. 4 kandydatów PiSu z największą liczbą głosów, 2 z Koalicji Obywatelskiej itd…

Autor

  • Arkadiusz Plewik

    Politolog i administratywista. Sekretarz Stowarzyszenia Racja. Działam w kołach naukowych. Uczestniczę w konferencjach naukowych i pisze artykuły naukowe z zakresu nauk o polityce. Prowadzę własne badania polityczne. Niegdyś działacz społeczny jednego z ruchów społecznych i asystent posła. Rozwijam się również jako dziennikarz obywatelski w Jawnym Lublinie. Rozważam szkołę doktorską. Uczestniczę w wielu projektach i panelach ogólnopolskich związanych z kształtowaniem i rozwojem kompetencji społeczno-politycznych. Zainteresowania: rynek polityczny Polski, system partyjny i partie polityczne, historia III RP, marketing polityczny oraz komunikowanie polityczne. Hobbystycznie współprowadzę bloga o skokach narciarskich. Miłośnik podróży.