Racja na III Forum Integracyjno-Rozwojowym Młodzieży Polskiej ze Wschodu

Nauka i integracja często idą w parze, a są tym ważniejsze im mniej okazji do spotkania. Z tego powodu tak ważne jest III Forum Integracyjno-Rozwojowe Młodzieży Polskiej ze Wschodu.

W powyższym wydarzeniu organizowanym przez Fundacje Młode Kresy wzięli udział dwaj nasi członkowie. Prezes Stowarzyszenia Dawid Błaszkiewicz oraz Wiceprezes Olgierd Dobrowolski. Poza dobrym towarzystwem ich wkładem w wydarzenie była prezentacja posiadanej wiedzy.

Forum Integracyjno-Rozwojowe Młodzieży Polskiej ze Wschodu to projekt koordynowany i organizowany przez Fundację Młode Kresy który ma na celu:

  • Integrację Polaków z Kresów. Stworzenie im okazji do wymiany doświadczeń, których z racji, iż nasi uczestnicy pochodzą z różnych państw i żyją obecnie w wielu polskich miastach nie ma zbyt wiele;
  • Wspólną pracę nad szukaniem rozwiązaniem problemów, które najsilniej trapią młodych Polaków ze Wschodu przybyłych do Macierzy;
  • Główną osią naszego Forum są spotkania z osobami posiadającymi unikalne doświadczenia nie tylko ograniczające się do polityki. W ich ramach młodzi ludzie z Kresów otrzymają możliwość zdobycia unikalnej, ciężko dostępnej wiedzy z szerokiego zakresu, biznesu, administracji publicznej, kultury, nauki, socjologii, historii;
  • Odkrywanie nowych sposobów pomocy Polakom ze Wschodu żyjących w swej „małej Ojczyźnie” znajdujących się obecnie w trudnej, wojennej rzeczywistości;
  • Pracę nad nowymi możliwościami zwiększenia udziału młodych Polaków ze Wschodu w polskiej przestrzeni polityczno-społecznej.

Nasz Prezes Dawid Błaszkiewicz został zaproszony w roli prelegenta i wygłosił wykład “wpływ przyjęcia euro na gospodarki państw członkowskich Unii Europejskiej”.

Wiceprezes Olgierd Dobrowolski przedstawił dwa zagadnienia. „Protesty w Kazachstanie zimą 2022 r.” oraz „Historia Policji w II RP oraz Milicji w PRL”.

Poza tym odbyły się panele dotyczące metod walki z rosyjską i białoruską propagandą medialną. Jutro uczestników czeka również wykład „Znaczenie networkingu w rozwoju osobistym”. Całość wydarzenia jest okraszone dyskusją, integracją oraz poznawaniem Polski przez młodzież z Kresów.

[su_custom_gallery source=”media: 1935,1934,1933,1936,1937,1939″ link=”image” target=”blank” width=”120″ height=”100″ title=”never”]

Archipelag Polskości. Stowarzyszenie Racja na jednej scenie z największymi organizacjami w Polsce