Stowarzyszenie Racja

Kampania wyborcza okiem ekspertów – 13.10.2023 r. UMCS

Kampania wyborcza zbliża się już ku końcowi, a wybory już za rogiem. W tym roku mogliśmy oglądać zaciekły bój polityczny, który najpewniej będzie trwał nadal po 15 października. Teraz jednak przyszedł czas na podsumowanie kampanii wyborczych oraz złożonych obietnic.

W tym celu Stowarzyszenie Racja razem z Politologicznym Kołem Naukowym UMCS postanowiło zorganizować przedwyborczą debatę ekspertów. Wydarzenie Kampania wyborcza okiem ekspertów ma skupiać się na kilka najważniejszych punktach:

Zobacz także: Racja na III Forum Integracyjno-Rozwojowe Młodzieży Polskiej ze Wschodu

 • Kampania wyborcza w dobie postępującego konfliktu politycznego;
 • Główne osie narracyjne w kampanii wyborczej do Sejmu w 2023 roku — Czy temat bezpieczeństwa zdominował przekaz?
 • Główne podmioty i płaszczyzny konfliktu politycznego w kampanii wyborczej do Sejmu w 2023 roku;
 • Komunikowanie polityczne w kampanii wyborczej oraz marketing wyborczy komitetów wyborczych
 • Analiza sondaży i prognoz dotyczących wyników wyborów parlamentarnych dnia 15.10
 • Jakie są potencjalne scenariusze powyborcze?
 • Referendum ogólnokrajowe — element gry politycznej?
 • Jak skutecznie weryfikować informacje w czasie kampanii? — dezinformacja i propaganda polityczna w kampanii

Dzięki doborowi tematów będzie możliwe kompleksowe i przekrojowe przyjrzenie się zachowaniom partii politycznych w dobie kampanii. Eksperci skomentują zagrywki oraz podejście partii do zdobywania nowych wyborców, a także zachowania swojego dotychczasowego elektoratu. Nie ma wątpliwości, że obecna kampania jest przeprowadzana w bardzo specyficznym środowisku geopolitycznym i gospodarczym. Z jednej strony niestabilna sytuacja za wschodnią granicą w kontekście wojny oraz destabilizacji ze strony Białorusi. Z drugiej inflacja oraz spowolnienie gospodarcze. Do tego wszystkiego dochodzi zainteresowanie sprawą Polski przez Komisję Europejską.

Całość rozważań zostanie zakończona próbami analizy potencjalnych wyników wyborczych, a także ewentualnych późniejszych koalicji. W dyskusji będzie mógł zabrać głos każdy obecny na sali. Wydarzenie odbędzie się w piątek 13.10 o godz. 14:00 w sali 2.26 na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Zobacz także: Niemiecka Szkoła Historyczna – rozwój koncepcji ekonomii narodowej

W roli ekspertów wystąpią:

 • prof. dr hab. Wojciech Sokół — Głównymi obszarami badawczymi profesora są: partie polityczne i systemy partyjne, systemy wyborcze, współczesne instytucje i systemy polityczne, życie polityczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, rywalizacja polityczna, marketing wyborczy, legitymizacja władzy politycznej, metodologia badań politologicznych, historia polityczna, system obrony państwa i inne zagadnienia z bezpieczeństwa narodowego.
 • dr Tomasz Wicha — doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji; absolwent Akademii Dyplomatycznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP ukończonej złożeniem egzaminu dyplomatyczno-konsularnego i nadaniem stopnia dyplomatycznego. Główny obszar zainteresowań: polityka zagraniczna; dyplomacja; decydowanie polityczne, konflikt polityczny, polityki publiczne w praktyce, dyskurs polityczny, polityka naukowa RP.
 • dr Łukasz Jędrzejski — doktor nauk społecznych w zakresie Nauk o Polityce i Administracji. Główny obszar zainteresowań: Komunikowanie polityczne, międzykulturowe i międzynarodowe. Prasa polityczna okresu PRL. Polska myśl polityczna. Polska współczesna myśl polityczna Historia i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Historia i działalność organizacji kobiecych w PRL Prasa dla kobiet.

Moderatorem wydarzenia będzie Sekretarz Stowarzyszenia Racja, Arkadiusz Plewik.

Autor

 • Stowarzyszenie Racja

  Jesteśmy Stowarzyszeniem pełnym pasji. Zrzeszamy ludzie ze wszystkich środowisk ponieważ przyświeca nam merytoryczny cel technokratycznej Polski. Staramy się edukować społeczeństwo i za pomocą debaty dochodzić do najbardziej optymalnych rozwiązań dla Polski. Chcesz mieć przyszłość w swoich rękach? Dołącz do nas!