Stowarzyszenie Racja

Praca w komisji wyborczej

Praca w obwodowej komisji wyborczej

Nawet 1350 zł będzie można zarobić jako członek obwodowej komisji wyborczej w zbliżających się wyborach samorządowych — pod warunkiem że odbędzie się druga tura w głosowaniu na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała stawki ryczałtowe. Diety uległy zwiększeniu w porównaniu do październikowych wyborów parlamentarnych i referendum. Czas na zgłoszenia do pracy w komisjach mija 8 marca. W tym artykule opowiemy, jak wygląda praca w obwodowej komisji wyborczej.

7 kwietnia odbędą się wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw. Tego dnia odbędzie się także pierwsza tura głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przedwyborcze informacje można znaleźć w tym miejscu. 

Wysokość diety za pracę w obwodowej komisji wyborczej

Członkom obwodowych komisji przysługuje zryczałtowana dieta za pracę w zależności od pełnionej funkcji. I tak, przewodniczący komisji otrzymają dietę w wysokości 900 zł, zastępcy przewodniczącego 800 zł, a członkowie komisji 700 złotych. To nie koniec, ponieważ w przypadku, gdyby w danej gminie doszło do drugiej tury wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – 21 kwietnia, to wówczas członkom komisji również przysługują diety w połowie wskazanej wyżej wysokości. Czyli przewodniczący komisji w takim przypadku będzie mógł liczyć łącznie na 1350 zł, zastępca na 1200 zł, a pozostali członkowie otrzymają 1050 zł.

Do drugiej tury dojdzie wtedy, gdy w pierwszym głosowaniu dany kandydat na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie zdobędzie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów.

Zobacz także: Obywatelu masz głos, czyli obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w Polsce

Dieta przysługująca członkom obwodowych komisji w wyborach samorządowych w 2024 roku

W wyborach parlamentarnych i ogólnokrajowym referendum w październiku w 2023 roku diety za pracę w obwodowych komisjach były niższe. Wynosiły kolejno – 800 zł dla przewodniczących, 700 zł dla zastępców i 6oo zł dla pozostałych członków komisji.

Gdzie zgłosić swoją kandydaturę do pracy w obwodowej komisji wyborczej?

Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem wyborczym. Zgłosi cię on do pracy w obwodowej komisji wyborczej. Należy pamiętać, że komitety nie mogą stawiać ci wymogów w postaci zbierania podpisów. Nie jest to wymagane, a więc nie może to wpływać na to, czy dany komitet zgłosi cię do składu obwodowych komisji. Pamiętaj, że koniecznie musisz stale zamieszkiwać teren województwa, w którym będziesz zgłoszony do komisji. Musisz też być ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania.

Istnieje również możliwość samodzielnego zgłoszenia swojej kandydatury urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu.  Wówczas,  w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego Twoja kandydatura może zostać wykorzystana.

Zobacz także: Wpływ euro na płace w Europie Środkowo-Wschodniej

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim;
 2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 8 marca 2024 roku. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do 18 marca.

Samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.

Zadania obwodowej komisji wyborczej

Do głównych zadań obwodowych komisji należeć będzie:

 • przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
 • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
 • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
 • przekazanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Zachęcamy także do zapoznania się z bieżącymi komunikatami i informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Autor

 • Arkadiusz Plewik

  Politolog i administratywista. Sekretarz Stowarzyszenia Racja. Działam w kołach naukowych. Uczestniczę w konferencjach naukowych i pisze artykuły naukowe z zakresu nauk o polityce. Prowadzę własne badania polityczne. Niegdyś działacz społeczny jednego z ruchów społecznych i asystent posła. Rozwijam się również jako dziennikarz obywatelski w Jawnym Lublinie. Rozważam szkołę doktorską. Uczestniczę w wielu projektach i panelach ogólnopolskich związanych z kształtowaniem i rozwojem kompetencji społeczno-politycznych. Zainteresowania: rynek polityczny Polski, system partyjny i partie polityczne, historia III RP, marketing polityczny oraz komunikowanie polityczne. Hobbystycznie współprowadzę bloga o skokach narciarskich. Miłośnik podróży.