Stowarzyszenie Racja

Bezpieczeństwo w programie

Bezpieczeństwo w programach Konfederacji, Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy

Po przeanalizowaniu bezpieczeństwa w programach dwóch wiodących sił politycznych, przyszedł czas na bezpieczeństwo w programach Konfederacji, Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy. W dokumentach programowych tych ugrupowań panują zupełne inne wymiary bezpieczeństwa aniżeli w programach Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej.  Konfederacja kładzie nacisk na popularyzacje obrony cywilnej poprzez racjonalizacje dostępu do broni palnej czy powszechnych ćwiczeń obronnych dla cywili. Trzecia Droga chce, aby minimum 50% sprzętu wojskowego było kupowane w Polsce. Lewica za to reformę organizacyjno-instytucjonalną w funkcjonowaniu policji oraz implementacje modelu nordyckiego w bezpieczeństwie cywilnym.

Zracjonalizować dostęp do broni palnej

W zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Konfederacja przedstawia postulaty podnoszone już od wielu lat przez Ruch Narodowy. Jako jedyny podmiot na arenie wyborczej postulują liberalizacje prawa do broni. W programie nazywane jest to ,,racjonalizacją dostępu do broni palnej”. Poprzez „racjonalizację” dostępu do broni mają na myśli wprowadzenie jasnych i obiektywnych kryteriów przyznawania pozwolenia na broń, które nie pozostawiają miejsca dla arbitralnych, uznaniowych decyzji. Ponadto domagają się, aby przenieść rejestr prywatnych posiadaczy broni z poziomu centralnego na samorządowy. To ich zdaniem uniemożliwiłoby obcym służbom zlokalizowanie takich osób w Polsce. Konfederaci powołują się na oficjalne statystyki, według których w 2023 roku na 1000 obywateli Rzeczpospolitej przypada 25 sztuk broni. Zastosowano porównanie Polski z takimi państwami jak Finlandia, gdzie jest to ponad 320 sztuk, Szwajcaria, Norwegia czy Austria – ponad 250. ,,Nawet Niemcy mają aż 8 razy więcej sztuk broni na 1000 obywateli niż Polacy”.

Warty odnotowania jest fakt, że w ,,Konstytucji Wolności” znajdziemy bezpośrednie odnośniki do źródeł przeprowadzonych badań, na które ta partia się powołuje. Dane dotyczące dostępu do broni znajdziecie w tym miejscu.

Zobacz także: Wybory 2023. Bezpieczeństwo w programie PiS

Konfederacja w dziedzinie bezpieczeństwa na drugim planie stawia wszelkie sojusze obronne. Przede wszystkim, podkreśla znaczenie budowania przez Polskę własnego potencjału militarnego. Należy przez to rozumieć przede wszystkim inwestycje w krajowy przemysł zbrojeniowy, promowanie kultury posiadania broni oraz postaw proobronnych u obywateli.

To właśnie obywatel ma być fundamentem systemu obrony. Koalicja Ruchu Narodowego, Nowej Nadziei i Korony Grzegorza Brauna apeluje o powszechne szkolenia obronne dla cywili,  zwiększenie profesjonalizmu obowiązkowych szkoleń rezerwistów, a także dalsze rozwijanie Wojsk Obrony Terytorialnej. Są także przeciwni nielegalnej imigracji i nie zgadzają się na żadne ustępstwa w tej sprawie.

Bezpieczeństwo żywnościowe w programie Konfederacji

Formacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka w swojej ,,Konstytucji Wolności” zwraca dużą uwagę na bezpieczeństwo żywnościowe.

,,Polska przez wiele lat cieszyła się statusem kraju, który nie musiał się martwić o dostęp swoich obywateli do żywności. Kierunek przemian polityczno-gospodarczych zaczął jednak w ostatnim czasie zaburzać tę stabilną sytuację, a polskim rolnikom coraz trudniej utrzymać rentowność swoich gospodarstw”.

W programie został przedstawiony 10-punktowy program rolny, który zdaniem autorów ma odwrócić niekorzystne trendy i pozwoli Polsce zachować bezpieczeństwo żywnościowe. Według autorów należy m.in:

  • zatrzymać nieuczciwą konkurencję z Ukrainy;
  • zapewnić swobodę działalności rolnej poprzez odrzucenie Krajowego Planu Strategicznego i założenia Europejskiego Zielonego Ładu;
  • uwolnić produkcję energii na własne potrzeby, bez zbędnego rozliczania, kosztów przesyłu i dodatkowych opłat;
  • biopaliwa na własny użytek;
  • nabycie gruntu rolnego przez podmiot zagraniczny powinno być możliwe pod warunkiem uzyskania zezwolenia wydawanego przez polski rząd i wyłącznie w sytuacjach, gdy jest to w oczywisty sposób korzystne dla polskiej gospodarki;
  • zakazać wejścia organizacjom antyhodowlanym na teren gospodarstw rolnych;
  • uwolnienie od zbędnych formalności rolniczego handlu detalicznego

Konstytucja Wolności

„Bądźmy silni tym, co produkujemy” – Trzecia Droga

12 gwarancji Trzeciej Drogi, to kluczowe rozwiązania programowe dla tego komitetu wyborczego. Wśród nich odnaleźć można 2 punkty dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dewizą koalicji wyborczej Trzeciej Drogi i Polskiego Stronnictwa Lud jest wprowadzenie zasady, że minimum 50 procent sprzętu wojskowego będzie kupowane od firm i fabryk produkujących w Polsce. To dla tej formacji jest podstawą sprawnego systemu bezpieczeństwa państwa. Celem jest rozbudowa zdolności polskiego przemysłu obronnego. Przy zakupie uzbrojenia za granicą mają obowiązywać offsety. Istotna jest dla Trzeciej Drogi budowa zdolności serwisowych w kraju.  Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak — Kamysz planują włączyć polski przemysł obronny do projektów międzynarodowych, w tym do budowy europejskiego systemu obrony powietrznej.

Zobacz także: Wybory 2023. Bezpieczeństwo w programie KO

Rewolucyjnym pomysłem z całą pewnością jest oddzielenie dowodzenia armią od ministra obrony narodowej. Trzecia Droga pragnie położyć kres “partyjniactwu w wojsku“. Natomiast, Wojska Obrony Terytorialnej zostaną włączone w system dowodzenia Sił Zbrojnych – ,,koniec z ręcznym sterowaniem nimi przez ministra obrony”.

Bezpieczeństwo żywnościowe w ujęciu Trzeciej Drogi, to wprowadzenie systemu kaucyjnego w imporcie towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Wedle twórców programu konieczne jest przeprowadzenie gruntownych zmian w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej – ,,w obecnej formie nie odpowiada on na potrzeby polskiego rolnictwa“. Ugrupowanie zamierza podnieść kwotę wsparcia w ramach działań Wspólnej Polityki Rolnej, m.in. na modernizację gospodarstw minimalne wsparcie 600 tys. zł i premię dla młodych rolników – 300 tys. zł. Będziemy.

12 gwarancji Trzeciej Drogi

Bezpieczna Polska – bezpieczeństwo w programie Nowej Lewicy

Lewica popiera działania zmierzające do powołania europejskich sił zbrojnych uzupełniających potencjał obronny NATO i Wojska Polskiego. Przeciwna jest za to przywróceniu obowiązkowego poboru do wojska. Opowiadają się za wsparciem armii zawodowej silną, dobrowolną rezerwą. W dalszym ciągu planują kontynuować program modernizacji wyposażenia armii. Zdaniem polityków Nowej Lewicy każdy zakup wyposażenia dla polskiej armii powinien nieść ze sobą import i przyswojenie technologii przez rodzimy przemysł obronny.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo ludności cywilnej, to ta formacja chce wykorzystać model nordycki. To oznacza odtworzenie sieci infrastruktury przeznaczonej dla ochrony ludności cywilnej: schrony, ujęcia wody, magazyny leków czy drogi ewakuacyjne. Zostałaby powołana Służba Obrony Cywilnej, która będzie odpowiedzialna za koordynację i prowadzenie wszystkich działań związanych z ochroną ludności, takich jak edukacja, ćwiczenia i czuwanie nad gotowością.

Rewolucja w policji

,,Policja przyjazna obywatelom, a nie na usługach polityków“. Duże zmiany – zdaniem Lewicy należy wprowadzić w policji. Przede wszystkim będą chcieli wprowadzić kadencyjność Komendanta Głównego Policji. Funkcjonariusze policji będą obowiązkowo wyposażeni w identyfikatory i kamery nasobne. Zmienić się mają również priorytety w ocenie pracy policji.

Ma nastąpić odejście od ,,nabijania statystyk” na rzecz mierników poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności. Proponowane zmiany dotykają także poziomu instytucjonalnego. Lewica zapisała w programie, że powoła nowe instytucje takie jak Centralne Biuro Monitorowania Policji i Agencję Cyberbezpieczeństwa.

Zobacz także: Twitter jako narzędzie dezinformacji podczas wojny na Ukrainie

Lewica pragnie kontynuować pomoc sprzętową i humanitarną dla Ukrainy w zakresie m.in. uzbrojenia, wyposażenia wojskowego, szkoleń, centrów remontowych, logistyki i leków. Ewentualny przyszły rząd Lewicy prowadziłby starania na rzecz stworzenia planu odbudowy Ukrainy opartego na zasadzie sprawiedliwości społecznej. Umorzonoby też dług zagraniczny Ukrainy. Działaczem tej partii stoją na stanowisku, że wolna Ukraina jest gwarantem bezpieczeństwa Polski.

Zwiększyć się ma zaangażowanie Polski w już istniejące programy w ramach PESCO, szczególnie w zakresie wspólnych ćwiczeń oraz modernizacji i zakupów sprzętu. ,,Wspólne, koordynowane zakupy pozwolą ustandaryzować wyposażenie na poziomie UE i zwiększyć racjonalność wydatkowania środków”.

Bezpieczna Polska

Autor

  • Arkadiusz Plewik

    Politolog i administratywista. Sekretarz Stowarzyszenia Racja. Działam w kołach naukowych. Uczestniczę w konferencjach naukowych i pisze artykuły naukowe z zakresu nauk o polityce. Prowadzę własne badania polityczne. Niegdyś działacz społeczny jednego z ruchów społecznych i asystent posła. Rozwijam się również jako dziennikarz obywatelski w Jawnym Lublinie. Rozważam szkołę doktorską. Uczestniczę w wielu projektach i panelach ogólnopolskich związanych z kształtowaniem i rozwojem kompetencji społeczno-politycznych. Zainteresowania: rynek polityczny Polski, system partyjny i partie polityczne, historia III RP, marketing polityczny oraz komunikowanie polityczne. Hobbystycznie współprowadzę bloga o skokach narciarskich. Miłośnik podróży.